Høringssvar fra Bloggkollektivet Maddam

Dato: 04.12.2020

Maddam er et feministisk bloggkollektiv grunnlagt i 2011. Vi blogger om politikk, samfunn, kultur og likestilling, og er en aktiv bidragsyter i samfunnsdebatten.

Bloggkollektivet Maddam tilslutter seg Advokat Salomonsen, JURK - juridisk rådgivning til kvinner, Krisesentersekretariatet, Norske Kvinners Sanitetsforening og Magasinet Altså sin kritikk mot dette lovforslaget.

Å gjøre terskelen for å få tilkjent retten til voldsoffererstatning høyere er å gå baklengs inn i fremtiden. Slik lovforslaget nå foreligger vil mange voldsofre, på bakgrunn av egen økonomi, mentale påkjenninger og på bakgrunn av voldssakers natur, miste sjansen til å få tilgang på voldsoffererstatning som de per nå har rett på.

Vi mener et lovforslag som dette må speile virkeligheten voldsofre i Norge i dag står i. Med tanke på de høye tallene for henleggelse, samt mørketall i saken, er det ikke ansvarlig å nå gjøre det ytterligere utfordrende for voldsofre å få rett til erstatning.

Vi vil også vise motstand til punktet om å endre retten til fri rettshjelp. Dette vil også gjøre det vanskeligere for voldsofre å få sine saker til norske domstoler og dermed få voldsoffererstatning.

Bloggkollektivet Maddam