Høringssvar fra Gry Vedal

Dato: 04.12.2020

Ordningen bør bestå. Det er en god ordning for de som blir utsatt for vold og fratatt muligheter.

De som blir utsatt for ulike typer vold, kan bli såpass satt ut av spill at de ikke klarer å stå i livet sitt på samme forutsetninger som andre. De mister kanskje år med jobb og utdanning. Noen ender opp som uføre.

Da er det godt å ha en ordning som kan gi en liten sikkerhet og trygghet.

Å bidra til og å opprettholde livskalitet hos innbyggerne i et land styrker samhandlingen og samfunnet. Vi er ikke sterkere enn de svakeste av oss. Det sier alt om et samfunn, hvordan man behandler sine svakeste.