Høringssvar fra Anonym 24

Dato: 04.12.2020

Håper virkelig ikke at det må bli nødvendig for voldsutsatte å gå til sivilt søksmål for å få voldsoffererststatning. Stiller meg bak mange av de andre høringsinnspillene som peker på at de fleste voldsofre er kvinner, og de fleste sakene blir henlagt eller ofrene taper fordi bevisene ikke er sterke nok, selv om offeret blir trodd av rettsvesenet. Hvordan i all verden skal de da få krefter kg ressurser fra til å ta dette sivilt? Og enda risikere å måtte betale saksomkostninger til sin voldsutøver.

For mange er voldsoffererstatningen den måten voldsofre får bekreftelse og anerkjennelse for den urett som er dem gjort. For ikke å snakke om de kostnadene mange av disse ofrene får, både med tanke på tap av arbeidsinntekter (mange blir uføre), og utgifter til behandling.

Samfunnet svikter i mange ledd: å beskytte, i rettsvesenet og til slutt i etterkant. De er ikke bare ofre for voldsutøveren, men for samfunnet som ikke klarer å ta ivareta ofrene på en god nok måte.