Høringssvar fra Line Alice Ytrehus

Dato: 02.12.2020

Jeg er bekymret over svekkelsen av retten til voldserstatning for voldtektsofre og andre voldsofre. Det er dårlig integreringspolitikk å frata de svakeste økonomisk erstatning. Vold kan ha omfattende psykiske skadevirkninger i tillegg til de fysiske. Her er flere endringer som i praksis vil føre til at mange ofre ikke lenger vil kunne få en oppreising. Skadevoldere bør i størst mulig grad stilles til ansvar for sine handlinger, men ikke på en slik måte (som forslått) at dette går ut over de fornærmede.

Jeg støtter høringsuttalelsen fra advokatfirmaet Salomon Johanson.