Høringssvar fra Norsk pasientskadeerstatning

Dato: 30.11.2020

Høring- Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte med høringsfrist 4.12.2020.

Vedlagt følger høringssvar fra Norsk pasientskadeerstatning til ovennevnte høring. Vedlagt høringen ligger også tidligere innspill.

Mvh Sylvi Tennøe

juridisk fagrådgiver/advokat

Norsk pasientskadeerstatning

Vedlegg