Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Dato: 04.12.2020

Vedlagt ligger Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sin høringsuttalelse om forslaget om ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte.

Vedlegg