Høringssvar fra Hamar biskop

Høringssvar fra Hamar biskop - ny organisering av Det praktisk teologiske seminar

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg