Høringssvar fra Preses i Bispemøtet Helga H. Byfuglien

Organisering av praktisk-teologisk utdanning.

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt Høringssvar fra preses Helga H. Byfuglien. Høringssvar også sendt til KUDs postmottak.

Mvh Håkon Olaussen, rådgiver

Vedlegg