Høringssvar fra Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN)

Høringssvar fra Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) Organisering av praktisk-teologisk utdanning - etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg