Høringssvar fra Kirkerådet

Organisering av praktisk-teologisk utdanning - høringssvar fra Kirkerådet

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Kirkerådet støtter departementets forslag om at Praktisk kirkelig seminar (PTS) overføres til Universitetet i Oslo.

 

Kirkerådet støtter departementets forslag om at Praktisk kirkelig seminar overføres til Universitetet i Oslo.

Kirkerådet støtter ikke uten videre departementets forslag om at virksomheten ved Kirkelig Utdanning Nord (KUN) overføres til det nye rettssubjektet for Den norske kirke. Kirkerådet viser primært til andre løsninger for å videreføre KUNs verdifulle funksjon, for eksempel ved en organisatorisk tilknytning til Universitetet i Tromsø eller til en av de andre akkrediterte utdanningsinstitusjonene.