Høringssvar fra Oslo biskop og bispedømmeråd

Organisering av praktisk-teologisk utdanning - etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke. Høringssvar

Dato: 09.07.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg