Høringssvar fra Misjonshøgskolen

Forslag om endringer i organiseringen av Det praktisk-teologisk seminar (PTS) og Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) - høringssvar fra Misjonshøgskolen

Dato: 16.07.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg