Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset Forskrift om tros- og livssynstjeneste

Dato: 13.12.2017

Svartype: Uten merknad

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til saken.