Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

Dato: 31.01.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg