Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

Dato: 31.01.2018
Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg