Høringssvar fra Samferdselsdepartementet

Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset - forskrift om tros- og livssynstjeneste - Høringsuttalelse

Dato: 13.12.2017

Svartype: Uten merknad

Vedlegg