Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset - forskrift om tros- og livssynstjeneste

Dato: 30.01.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.