Høringssvar fra Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset

Dato: 31.01.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg