Høringssvar fra Forbrukerrådet

Dato: 14.12.2018

Vedlagt følger høringssvar fra Forbrukerrådet. 

Vedlegg