Høringssvar fra Tekna - Teknisk-naturvitenskapelige forening

Teknas innspill til høring om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Dato: 28.11.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg