Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 13.12.2018

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.