Høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8.

Dato: 03.02.2017

Svartype: Med merknad

Se høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening i vedlagt dokument. 

vh 
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Espen Mathisen /s/

Vedlegg