Høringssvar fra NHO Luftfart

Høring - presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

Dato: 27.04.2016

Svartype: Med merknad

NHO Luftfart viser i denne saken til evt. høringsinnspill fra våre respektive medlemsbedrifter.