Høringssvar fra Anders Tryg

Luftfarten inn i en skummel spiral

Dato: 15.03.2016

Svartype: Med merknad

Jeg håper at det anerkjennes at det å jobbe operativt i norsk luftfart er en ytterst krevende jobb. Det er ikke å drive underholdning for passasjerer, handler ikke om markedsføring eller å trykke på noen knapper. Det er hardt arbeid. Veldig mange mennesker stoler på at vi får gjort jobben riktig. Hele luftfarten handler derfor om å opprettholde tilliten mellom mannskap, utstyr og myndigheter. 

Ved å åpne for bruk av utenlands arbeidskraft på norskregistrerte fly forsvinner denne tilliten. Det blir følgelig en umulig oppgave for tilsynet å trygge norsk luftfart. 

- Det Norwegian har etterspurt, er å få fly med asiatisk personale, med asiatiske lønns- og arbeidsvikår. Det er noen ingen andre europeiske flyselskap gjør. Jeg ser ingen grunn til at Norge skal gå i front for å åpne opp for dette. Det ville være en radikal omlegging av luftfarten i hele Europa. 

Se heller mot USA, der beveger de seg i en annen retning enn den Europa gjør om dagen.