Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

Dato: 02.05.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.