Høringssvar fra Lene Blandkjenn

Uakseptabelt med lekasje av Norsk skatteinntekter - Høring - presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

Dato: 02.05.2016

Svartype: Med merknad

Jeg etterlyser nå et vern av norske interesser!

Om våre politikere skal forholde seg til avtaler så må det da finnes noe som også kan beskytte driften av vår økonomi i landet?

Lekasje av arbeidsplasser kan da ikke være gunstig for landet vi bor i? politikere  har da forpliktelser over for oss som har valgt dem til å forvalte våre Norske innteresser og ikke bare imøtekomme inngåte avtaler.

At politikere nå i det hele tatt er med på å skulle bidra til at  flyselskapeer skal undergrave våre arbeidsplasser med billigere arbeidskraft er  totalt uakseptabelt.

Mange mener at vi må imøtekomme den globale konkuransen, men til hvilken pris?  En konkuranse vi selv har skapt.

Jeg flyr i SAS som purser og har vært i flybransjen i 32 år og er meget bekymret for den veien vi nå går. Jeg mener vi nå er på en vei som må beskyttes. 

At alle som ønsker å kommer komme til Norge må gi et bidrag.

Når det gjelder flybransjen som oppererer i norsk teritorium tenker jeg at det ville være naturlig at flyselskaper som ønsker billigere arbeidskraft fra et annet land enn Norge, måtte  betale en crew avgift pr. person som ikke har adresse til Norge. Vi har landingsavgifter osv. så vi kan kanskje med denne avgiften imøte komme de avtalene vi er er forpliktet til.

Inntekter som bidrar til norsk økonomi og vern av arbeidsplasser, samtidig som man imøtekommer avtaler Norge må følge som en konsekvens av EØS sammarbeide?

Politikere har makten, og jeg er en velger som  er sterk motstander av å ikke beskytte våre interesser. Nei til billig arbeidskraft for en hver pris!

Mvh. Lene Blandkjenn, purser i SAS

 

.