Høringssvar fra Daniel Larsen

Et arbeidsliv i fritt fall

Dato: 02.05.2016

Svartype: Med merknad

Åpner man opp for å bruke utenlandsk arbeidskraft ombord på norskregistrerte fly vil man samtidig åpne opp for en enda mere kreativ ansettelsesmodell enn det vi ser i dag.

 

Som om det ikke er ille nok at man i dag kan være f.eks spansk statsborger, bosatt i England og ha Base i Thailand hos et uderselskap av datterselskapet til selve flyselskapet, så skal man nå åpne opp for at man i Norge kommer til å miste en stor andel skatteinntekter til andre land.

 

USA ligger langt forran Europa når det gjelder å legge til rette for at arbeidskraft og skatteinntekter forholder seg i det landet man jobber ut ifra.

La oss ikke rasere en norsk næring mere enn nødvendig. 

La isåfall politikerene som stemmer for dette være de første til å stiller sin plass til rådighet til andre interesserte fra andre land.