Høringssvar fra Nkf

Bør ha base i Norge/Skandinavia

Dato: 02.05.2016

Svartype: Med merknad

Eneste måten å unngå sosial dumping i flybransjen, feks. Norge, vil bli å ansette medarbeidere slik at de har base i Norge og flyr på norske betingelser. Lar man utenlandsk billig arbeidskraft bli ansatt på dårligere betingelser, slik at dette er billigere for selskapet, og unngår å bruke norsk arbeidskraft, vil dette medføre dårligere betingelser for norske ansatte.Konsekvensen vil bli at man til slutt kun ansetter billig utenlandske arbeidstakere, og norske vil stå igjen uten arbeid.Er det slik vi ønsker at fremtiden skal være?Denne utviklingen kan desverre ses mer og mer i alle bransjer, man bruker billig utenlandsk arbeidskraft så og si over alt.,er denne utviklingen gunstig for våres egen ungdom? Eneste måte å regulere denne dårlige utviklingen, er å sette klare grenser og forbud. I dette tilfellet, forby utenlandsk billig arbeidskraft på norske fly, og ansette crew med base i Norge på norske betingelser.