Høringssvar fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Høring om, råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Dato: 12.05.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg