Høringssvar fra Norsk Bergindustri - Vedlegg

Veikart for mineralnæringen

Dato: 23.12.2016

Svartype: Med merknad

Viser til høringssvar innsendt. Vedlagt er "Veikart for mineralnæringen".

Vedlegg