Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Innspill til rapporten Grønn konkurransekraft (GKK)

Dato: 23.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg får ikke kopiert inn noe tekst, men dokumenter følger vedlagt.

Vedlegg