Høringssvar fra INTPOW

Høringssvar INTPOW

Dato: 23.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar til rapporten fra Regjeringens ekpertutvalg for Grønn Konkurransekraft.

mvh

Line Amlund Hagen

INTPOW

Vedlegg