Høringssvar fra Abelia NHO

Høringsinnspill fra Abelia -Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft

Dato: 21.12.2016

Svartype: Med merknad

Klima- og miljødepartementet,
postmottak@kld.dep.no

Høringsinnspill fra Abelia: Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurranskekraft.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter og representerer mer enn 1900 medlemsbedrifter innen forskning, kunnskap, teknologi og kreative virksomheter.

Vi viser til høringsbrev om rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og takker for muligheten til å kommentere utvalgets arbeid, samt å gi innspill til regjeringens oppfølging. 

Vedlagt ligger vårt skriftlige høringsinnspill. 

Abelia vil takke for muligheten til å komme med innspill til forslaget, og ønsker departementet lykke til i det videre arbeidet. Vi stiller gjerne i ytterligere møter for å forklare og utdype Abelias innspill.

Beste hilsen, 

Tarje Bjørgum
Leder klima og helse
Mobil: +47 92 29 48 42
tarje@abelia.no | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Middelthunsgate 27, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
abelia.no | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

 

 Vedlegg