Høringssvar fra Byggenæringens Landsforening

Høring av rapporten Grønn konkurransekraft

Dato: 21.12.2016

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagte høringsbrev i pdf-format.

Vedlegg