Høringssvar fra Skognæringsforum Nordland

Skognæringa Kysts uttalelse til Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Skognæringsforum Nordland støtter opp under Skognæringa Kyst sin høringsuttalelse «Skognæringa Kysts uttalelse til Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft» fra 22.12.16