Høringssvar fra Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog

Skognæringens felles svar på høring Grønn konkurransekraft

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger felles svar på høring «Grønn konkurransekraft - rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft» fra Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog.

Vedlegg