Høringssvar fra Skognæringa i Trøndelag

Rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsuttalelse fra Skognæringa Kyst SA sendt 22.12.2016.

Forumet Skognæringa i Trøndelag er enige i det Skognæringa Kyst påpeker og støtter innholdet i uttalelsen.