Høringssvar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 03.12.2015

Svartype: Med merknad

Vårt høringssvar fremgår av vårt vedlagte svar til departementet.

Vedlegg