Høringssvar fra Tromsø kommune

Høring - rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Dato: 03.12.2015

Svartype: Med merknad

 Byrådet i Tromsø kommune fattet i møte 19.11.15 vedtak i samsvar med innstillingen jfr. vedlegg. Saken skal behandles i kommunestyret medio desember

Vedlegg