Høringssvar fra Grimstad kommune

Høring - rett til opphold i sykehjem

Dato: 01.12.2015

Svartype: Med merknad

Grimstad kommune avgir vedlagte høringsuttalelse etter tilråding fra administrasjonen og politisk behandling i eldrerådet og helse- og omsorgsutvalget.

Vedlegg