Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høringssvar - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og ventelister

Dato: 09.12.2015

Svartype: Uten merknad

Vedlegg