Høringssvar fra Kristiansand Kommune

Høringssvar - rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Dato: 03.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg