Høringssvar fra Halden kommune

Høringsuttalelse fra Halden kommune - Lovfestet rett til sykehjemsplass

Dato: 10.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg