Høringssvar fra Naustdal kommune / Helse og sosialkomiteen

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Helse og sosialkomiteen i Naustdal kommune støttar framlegget om styrking av det lovmessige grunnlaget for tildeling av institusjonsplass eller bustad med heildøgns omsorg.