Høringssvar fra Nes kommune (Akershus)

Høring - Rett til sykehjemsplass

Dato: 10.12.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Nes fattet i sitt møte 17.11.15 følgende høringsuttalelse. Se siste del av vedlegget for selve svaret!

 

Vedlegg