Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet

Dato: 23.09.2015

Svartype: Ønsker ikke kommentere

I den grad universitets- og høgskolesektoren skal avgi høringssvar i denne saken bør det håndteres av aktuelle utdannings- og forskningsmiljøer ved institusjonene. Men vi setter likevel pris på å motta høringssaker som ikke alltid er like aktuelle å spille inn på, det er en måte for oss å være orientert om hva som rører seg i helsesektoren.