Høringssvar fra Midtre Gauldal kommune

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 04.12.2015

Svartype: Med merknad

Saken er behandlet i utvalget for helse og omsorg og i Formannskapet 27.11.15 i Midtre Gauldal kommune.

Vedtak følger som vedlegg.

 

Mvh Målfrid Bogen

Rådgiver

Vedlegg