Høringssvar fra Gjesdal kommune

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Dato: 23.11.2015

Svartype: Med merknad

Gjesdal kommune er positive til forslaget om lovfestet rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester når de medisinske behovene tilsier det.

Gjesdal kommune er positive til innføring av nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for å sikre likebehandling uavhengig hvor en bor i landet.

Vedlegg