Høringssvar fra Fylkesmannen i Hordaland

Høringssvar - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 04.12.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlegg

Vedlegg