Høringssvar fra Ålesund kommune

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 19.11.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg

 

Vedlegg