Høringssvar fra Helse Nord-Trøndelag HF

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Dato: 02.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg